Ind / udmeldelse

Indmeldelse

Udmeldelse

Indmeldelsesblanket
Hvis du ønsker at melde dig ud af foreningen bedes du sende en mail til
saskunst@gmail.com
Husk at din udmeldelse kun gælder SAS Arts Denmark. Du skal selv melde dig ud af SAS Klubben.