Hvem er vi?

Foreningens formål er at stimulere interessen og øge kendskabet til billedkunst, skulptur og teater.

For at blive personligt medlem af SAS Kunstforening skal du være ansat i SAS eller selskaber accepteret af SAS Klubben og de nævnte i lovene for SAS Kunstforening.
Ægtefæller/samlevere kan også blive medlem forudsat at de opfylder betingelserne i Kunstforeningnens love.

Kontingentet i SAS Kunstforening er beskedent, kun 50 kr. om måneden, og vi yder den service at trække kontingentet over din løn.

Generalforsamlingen foregår hvert år i marts, og i forbindelse med denne afholdes den store bortlodning af samtlige indkøbte kunstværker. Du skal være medlem og have betalt kontingent i 2 kvartaler inden du er berettiget til at deltage i bortlodningen. 85 % af kontingentet går til kunstindkøb. Udgifter til administrationen holdes helt nede på 15%.