Bestyrelse

Her finder du oplysninger om bestyrelsen, udvalg samt øvrige tillidsposter.

Ny bestyrelse valgt på generalforsamlingen 3. august 2020.

Bestyrelse

Vibeke Andersen

Vibeke.andersen@outlook.dk

Formand

Formand for medieudvalget

 

ErikAndersen

Erik Andersen

Erik.Andersen2@outlook.com

Næstformand

Formand for udvalget for kunst og kultur

Elin Elmsted

elmsted65@gmail.com

Kasserer

 

Laila Bruun

laila.bruun49@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Formand for indkøbsudvalget

Gitte Elliott

gitte.elliott@gmail.com

 Sekretær

 

Suppleanter

HeddiToft

Heddi Toft

heddi.toft@gmail.com

Medlemmer, lister m. v.

Data-kontakt

OleBHansen

Ole Bjørn Hansen

olebhansen3@gmail.com
Hjemmeside og medlemssystem

Revisorer

DEFAULT

Jette Sylvest

DEFAULT

Annette Lindegaard